Bedrijf

Dank je voor je hulp bij het bereiken van onze volgende mijlpaal

Geschreven door Sarah Friar

Beste buren,

Toen we met Nextdoor begonnen, was het duidelijk dat online technologie mogelijkheden bood om mensen online over de hele wereld met elkaar te verbinden, maar dat de betrokkenheid onder mensen alleen maar afnam –vooral in het echte leven. Dit inspireerde ons: wat als we technologie zouden kunnen gebruiken om verbindingen in de echte wereld mogelijk te maken? Wat als Nextdoor een plek zou kunnen worden waar buren op natuurlijke wijze samen hun buurt kunnen verbeteren? Vandaag de dag verbinden de relaties die op Nextdoor ontstaan miljoenen mensen met hun oorspronkelijke sociale netwerk – hun buurt.

Op Nextdoor kom je in contact met de buurten die voor jou belangrijk zijn.

Inmiddels komen miljoenen buren in meer dan 275.000 buurten over de hele wereld dagelijks naar Nextdoor om betrouwbare informatie te vinden, hulp te geven en te krijgen, en een echte band op te bouwen met mensen in de buurt: buren, bedrijven en organisaties.

Onze buurten zijn niet alleen de omgevingen waarin we wonen, maar vormen een essentieel onderdeel van wie we zijn en hoe we ons verbinden met de mensen om ons heen.

Wat ons allemaal bij Nextdoor verbindt, is ons doel: een vriendelijkere wereld creëren waarin iedereen een buurt heeft waarop ze kunnen vertrouwen.

Vandaag ben ik verheugd je deelgenoot te maken van een belangrijke mijlpaal op onze reis, nu we een stap zetten in de richting van een publiek bedrijf.

Dit proces zal ons doel verder mogelijk maken en onze plannen versnellen om u te ondersteunen bij het bouwen van sterkere, levendigere en veerkrachtigere buurten. We zijn ook trots om de lancering van de Nextdoor Kind Foundation aan te kondigen, die zich zal toeleggen op het toekennen van lokale subsidies om buren te helpen hun buurten te versterken.

Bedankt voor je rol tijdens deze reis. Zonder jou hadden we deze mijlpaal niet kunnen bereiken. Bedankt voor het delen van je verhalen, het starten van belangrijke gesprekken in je buurt, het leggen van contact met de mensen om je heen en het laten zien wat het betekent voor je buren.

Sarah Friar

Nextdoor CEO

Toekomstgerichte verklaringen

Deze mededeling bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale effectenwetten met betrekking tot de voorgestelde transactie tussen Nextdoor, Inc. (“Nextdoor”) en Khosla Ventures Acquisition Co. II (“KVSB”). Deze toekomstgerichte verklaringen worden over het algemeen aangeduid met de woorden “geloven”, “project”, “verwachten”, “anticiperen”, “schatten”, “voornemen”, “strategie”, “toekomst”, “kans”, “plan”, “kunnen”, “zouden”, “zullen”, “zou”, “zijn”, “zullen blijven”, “zullen waarschijnlijk resulteren”, en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn voorspellingen, projecties en andere verklaringen over toekomstige gebeurtenissen die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en veronderstellingen, en zijn bijgevolg onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Vele factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling. U dient de risico’s en onzekerheden die worden beschreven in het hoofdstuk “Risicofactoren” in de jaarverslagen van de KVSB op Form 10-K, de kwartaalverslagen op Form 10-Q, de registratieverklaring op Form S-4 en andere documenten die de KVSB van tijd tot tijd bij de SEC indient, zorgvuldig in overweging te nemen. In deze documenten worden andere belangrijke risico’s en onzekerheden genoemd en besproken die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen en resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop zij worden gedaan. Lezers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, en Nextdoor en KVSB nemen geen verplichting op zich en hebben niet de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Noch Nextdoor noch KVSB geeft enige garantie dat Nextdoor of KVSB haar verwachtingen zal realiseren.

Aanvullende informatie en waar u die kunt vinden / Niet-werving

In verband met de voorgenomen transactie is KVSB voornemens een proxy statement in te dienen bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). De proxyverklaring zal worden toegezonden aan de aandeelhouders van KVSB. KVSB en Nextdoor zullen ook andere documenten betreffende de voorgestelde transactie indienen bij de SEC. Alvorens een stembeslissing te nemen, worden beleggers en effectenhouders van de KVSB dringend verzocht de proxyverklaring en alle andere relevante documenten die in verband met de voorgestelde transactie bij de SEC zijn of zullen worden ingediend, te lezen zodra deze beschikbaar zijn, omdat zij belangrijke informatie over de voorgestelde transactie zullen bevatten. Beleggers en effectenhouders zullen gratis exemplaren kunnen verkrijgen van de proxyverklaring en alle andere relevante documenten die door KVSB en Nextdoor bij de SEC zijn of zullen worden ingediend via de website die door de SEC wordt onderhouden op www.sec.gov.

Deelnemers aan aanbestedingen

KVSB en Nextdoor en hun respectieve bestuurders en executive officers kunnen worden geacht deel te nemen aan het werven van volmachten van KVSB’s aandeelhouders in verband met de voorgestelde transactie. Informatie over de bestuurders en leidinggevende functionarissen van de KVSB en hun eigendom van effecten van de KVSB is te vinden in de deponeringen van de KVSB bij de SEC. Voorzover het bezit van KVSB-effecten is gewijzigd sinds de bedragen in KVSB’s registratieverklaring op formulier S-1, zijn deze wijzigingen vermeld of zullen zij worden vermeld in de ‘Statements of Change in Ownership’ op formulier 4 die bij de SEC zijn ingediend. Een lijst met de namen van deze bestuurders en leidinggevende functionarissen en informatie over hun belangen in de bedrijfscombinatie zal worden opgenomen in de proxyverklaring/prospectus wanneer deze beschikbaar is. U kunt gratis kopieën van deze documenten krijgen zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Geen aanbod of verzoek

Deze mededelingen vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, of een verzoek tot het uitbrengen van een stem of het verlenen van goedkeuring, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de eisen van sectie 10 van de Securities Act, of een vrijstelling daarvan.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Delen

Deel dit bericht met vrienden

Theme is edited